Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

24,34 lei