Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

12,64 lei