Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

12,67 lei