Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

11,89 lei