Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

14,18 lei