Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

10,60 lei