Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

25,64 lei