Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

31,83 lei