Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

12,65 lei