Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

15,03 lei