Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

27,84 lei