Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

27,20 lei