Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

12,66 lei