Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

26,08 lei