Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

10,03 lei