Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

11,46 lei