Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

28,81 lei