Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

57,70 lei