Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

18,54 lei