Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

26,52 lei