Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

10,02 lei