Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

17,08 lei