Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

46,21 lei