Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

21,05 lei