Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

56,32 lei