Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

19,21 lei