Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

29,05 lei