Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,32 lei