Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,51 lei