Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

30,78 lei