Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

28,91 lei