Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,15 lei