Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

15,62 lei