Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

10,55 lei