Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

26,75 lei