Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

17,75 lei