Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

36,06 lei