Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

46,06 lei