Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

25,62 lei