Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

17,86 lei