Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

17,64 lei