Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

19,08 lei