Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,57 lei