Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

19,62 lei