Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

28,80 lei