Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

21,26 lei