Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

47,42 lei