Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

23,76 lei