Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

11,18 lei