Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

79,20 lei